AMIR HADŽIĆ

PREDAVAČI 2019.

AMIR HADŽIĆ

AMIR HADŽIĆ

Ime i prezime: AMIR HADŽIĆ
Kompanija: Freelance
Pozicija: Art Director
Iskustvo: 21 godina

Kratka biografija:
Kao i većina dizajnera koje sam upoznao, karijeru sam započeo (još za vrijeme školovanja u Srednjoj školi primijenjenih umjetnosti) u štampariji. Promijenio desetak kompanija i agencija na različitim pozicijama, od grafičkog dizajnera-art direktora pa sve do kreativnog direktora. Velika ljubav su mi logotipi i njima sam posvetio dobar dio svog profesionalnog rada.


Naziv predavanja: Bazični principi logo dizajna

Kratki opis predavanja:
Često zanemarivan na našem području, logotip kao forma ima jednu od najtežih uloga u grafičkom dizajnu: da zadovolji klijentove želje i potrebe te da na adekvatan način komunicira uslugu ili proizvod prema ciljanim skupinama na najjednostavniji i grafički najčistiji način. U tom kontekstu, grafički dizajner se suočava sa nizom problema koje mora da savlada kako bi posao bio obavljen u skladu sa profesijom ali i kako bi poslovna strana takvog projekta bila isplativa. Na koji način se klijent može zaštititi od neprincipijelnih dizajnera ali i na koji način dizajner može ostvariti najbolji učinak kroz precizno zadane parametre pokušat ću pojasniti u predavanju. Predavanje može biti interesantno kako klijentima tako i mlađim kolegama koji žele da nauče nešto više o svim koracima koje je neophodno poduzeti kako bi procenat uspješnosti projekta bio maksimalan.

Naša pitanja:

  1. Kada me neko prvi put upozna, prvo će uočiti... Naočale, bradu i kosu, a kada se upustimo u razgovor onda će uočiti da “pretjerujem” u analiziranju teorije dizajna
  2. Biti hrabar znači… Boriti se protiv Pennywisea i King Konga istovremeno!
  3. Kada sanjam, najčešće je to… Dizajn
  4. Bogatstvo je za mene… Imati zdravu i sretnu porodicu i milijardu dolara na računu