IVANKA MABIĆ GAGIĆ

PREDAVAČI 2018.

IVANKA MABIĆ GAGIĆ

IVANKA MABIĆ GAGIĆ

Ivanka je danas Head of international business u reklamnoj agenciji Bruketa&Žinić&Grey. Rođena je 1979. godine u Dubrovniku, diplomirala Organizaciju i menadžment na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nakon čega uz stipendiju fakulteta sudjeluje u programu Transformational Leadership, George Washington Universityja i European Leadership Instituta. Kao stipendistica jednu godinu školovanja boravi u Kanadi na Academie St-Louis Quebec. Iza sebe ima 13 godina iskustva u marketinškim komunikacijama i brand managementu vodeći komunikaciju globalnih te regionalnih brandova.

Strastveno se bavi osobnim razvojem i conscious leadershipom, pa tako završava 4 godišnju školu za Organizacijski i osobni razvoj te nedavno Academy of Executive Coaching u Londonu. Vjeruje da je polazišna točka svake kompanije osobni razvoj s naglaskom na razvoj dobrih međuljudskih odnosa te povezanosti na poslu. U reklamnoj agenciji Bruketa&Žinić&Grey uz poziciju Head of international business obavlja i ulogu account direktorice na Addiko brandu u regiji.