MAJA CULIG

PREDAVAČI 2018.

MAJA CULIG

MAJA CULIG

Maja je direktorica marketinga Addiko Grupe za Srednju i Jugoistočnu Europu te je zadužena za strategiju i marketinšku komunikaciju, digitalni marketing i razvoj branda. Addiko banka je prošla sustavan proces rebrandinga i repozicioniranja etablirajući se u pritom u vrlo kratkom razdoblju kao moderna, inovativna i digitalno napredna te profitabilna banka. Maja ima više od 15 godina iskustva u marketingu različitih industrija, vodeći projekte koji su osvojili više Effie nagrada za marketinšku učinkovitost, a sudjelovala je i u izboru novog krovnog koncepta Hrvatske turističke zajednice za pozicioniranje Hrvatske kao turističke destinacije i trenutno je na čelu Odbora za tržišne komunikacije pri Hrvatskoj udruzi banaka. Magistrirala je 'Upravljanje marketinškom komunikacijom' na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te izlagala na brojnim konferencijama na temu rebrandinga, digitalnog marketinga i komunikacije. Tečno priča hrvatski, engleski i većinu jezika Jugoistočne Europe, ali se muči sa švedskim.