MIRSAD ĆATIĆ

PREDAVAČI 2019.

MIRSAD ĆATIĆ

MIRSAD ĆATIĆ

Ime i prezime: Mirsad Ćatić
Kompanija: OD “REZ”
Pozicija: Vlasnik
Iskustvo: 40 godina

Kratka biografija:
Moj profil-Coach Mirsad Ćatić Rođen u Krajini Živi i radi u Bosni i Hrercegovini

Identitet
Ja sam Coach , stručnjak organizacijskog i personalnog napretka .

Uvjerenja i vrijednosti
Otkrivanje i aktiviranje pohranjenih potencijala u svrhu piramidalnog kreiranja novih spoznaja i rekonstrukcije iskustava.Ljubav i razumijevanje jačaju spoznajnu snagu uvjerenja i ključevima vrijednosti otvaraju vrata mogućnostima .

Sposobnosti
Eduaktivni i životno spoznajni ciklus srodnih komponenti temelji sposobnosti smjerne kroz:
➢ Vojnu Akademiju i rad sa ljudima u kriznim situacijama te razvijanje oratorskih i prezentacijskih sposobnosti
➢ Školu filma i lingvističko-retoričku edukaciju
➢ Edukaciju pitomaca vojnih škola uz primjenu andragoško-psiholoških tehnika
➢ Rukovođenje ljudima pod pritiskom i kriznim situacijama
➢ Školu diplomatske komunikacije i obavještajnih procjena
➢ Seminar upravljanja kreativnim kapacitetima i produkcija kreativnih industrija
➢ NLP praktičarski trening i usvajnje novih vještina komunikacije
➢ Coach i sistematizaciju usvojenih spoznaja u cilju definiranja kriznog stanja i otkrivanje mogućih usmjerenja .

Životno-edukativni i radno-iskustveni ciklus jasnije sublimira orjentaciju ka ljudima.
❖ Kao polaznik „Vojne akademije“ u Beogradu sam prošao kroz ciklus praktične primjene andragoških tehnika, a kao predavač u“ Artiljerijskom školskom centru“ u Zadru imao svakodnevnu priliku edukovati pitomce u primjeni andragočko-psiholoških tehnika u radu sa ljudima.
❖ Tokom rata sam kao ratni komandant TG-2 na „Igmanu“ sa ljudima uspješno prakticirao rad pod pritiskom i kriznim situacijama doprinoseći stabilnom moralu i kvalitetnim međuljudskim odnosima.
❖ Kroz školu diplomatije i diplomatsko komuniciranje te rad u „Ambasadi BiH“ u Njemačkoj, stekao sam iskustvo u procjeni ljudi sa raznih kulturoloških područja i obavještajno interesnih sfera.
❖ U toku rada na pisanju, recenziji i lektorisanju moje prve knjige ratne proze „Sjena nad Igmanom“ i knjige pjesama „Kad utonem u javu“ učvrstio sam leksičke vrijednosti i prihvatio moć pisane riječi.
❖ Na poziciji “ Savjetnika Načelnika Općine N.Sarajevo“, kroz svkodnevno komuniciranje sa ugroženim porodicama i frustriranim bivšim borcima iskristalisao senzibilitet prema ljudima i njihovim nedaćama te izoštrio perceptore za procjenu prioriteta.
❖ Kao HR menadžer mnogoljudnog i velikog javnog sistema“ Federalne RTV“, rješavajući komplikovane organizacijske probleme, sam prakticirao složene pregovaračke procese sa sindikatom, menadžmentom i parlamentarnim komisijama, koji su skupno zadovoljavajuće rezultirali.
❖ Posao menadžera kreativnih industrija i producenta kulturnih događaja u “Međunarodnom centru za djecu i omladinu N.Sarajevo“, je kroz interaktivnu komunikaciju s ljudima u složenim organizacijskim procesima doprinio usvojanju fleksibilnog pristupa riješavanju zastoja u komunikaciji.
❖ Kao direktor filmske produkcije dva domaća dugometražna igrana filma“Sevdah za Karima“, „Ja sam iz Krajine zemlje kestena“ i jednog stranog „ Body compliite“ prakticirao sam složene pregovaračke vještine i selektivno disperznu međuljudsku komunikaciju pod svakodnevnom dozom visokog pritisak i rada u rizičnim situacijama.
❖ Kroz NLP školu i kao NLP praktičar sam se susreo sa novim alatima i prakticirao nove tehnike do sticanja vještine upotrebe istih, koje su mi koristile u ličnom razvojnom ciklusu a naročito u pisanju scenarija i produciranju mog dugometražnog igranog filma.
❖ Mnoge vještine NLP sam koristio kao šef izbornog štaba u toku vođenja izborne kampanje za predsjedničkog kandidata.
❖ Kao kandidat za Načelnika Općine Novo Sarajevo u mnogome sam koristio vještine usvojene kroz NLP a danas ih koristim u svom ličnom i porodičnom okruženju.
❖ Usvajanjem tehnika i sticanjem vještina coachinga objedinjujem komplementarne spoznaje u novu primjenjivu formu koja postaje temelj za profesionalnu orjentaciju u domenu poslovne komunikacije.

Ponašanje
Svakodnevna lična nadgradnja kroz usvajanje novih spoznaja i interpolacija u životni ciklus doprinosi mi ličnoj životnoj stabilnosti te skupnoj porodičnoj i poslovnoj perspektivnosti u pozitivnoj životnoj orjentaciji.

Okruženje
Konfuzna transmisiona generacijska situacija zahtijeva intenzivnu resocijalizaciju „Y“ i“Z“ generacije te socijalnu stabilizaciju nosioca PTSP. Kvalitetan skok za bolju društvenu svijest i konkretnu upotrebu NLP u toj misiji u bliskoj budućnosti bi valjano bilo raditi na ubacivanju NLP u obrazovni sustav zemlje.Naziv predavanja: Definiranje cilja po Neuro Logočkim Nivoima

Kratki opis predavanja:
Ključ životnog napretka je jasno definiranje cilja.Kroz NLN se filtrira SMART cilja i matrica razmišljanja te kretanjem kroz lična uvjerenja, vrijednosti i sposobnosti precizira alatni sustav za djelovanje u socijanom okruženju.

Naša pitanja:

  1. Kada me neko prvi put upozna, prvo će uočiti... Neverbalne komunikacijske signale .
  2. Biti hrabar znači… Vjerovati u svoje spoznaje i vrijednosti pri kreiranju odluka.
  3. Kada sanjam, najčešće je to… Bajkovito i simbolično poučno.
  4. Bogatstvo je za mene… Davanje.
  5. Od svih ljudi na planeti, tri osobe koje želim pozvati na večeru su… Mati, otac i mojih osmero djece.